UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Perfformio’r Genedl

Ar drywydd Hywel Teifi Edwards

Golygwyd gan Anwen Jones

‘Dyma gyfrol arloesol ac amheuthun sy’n cynnig cyfres o ymatebion ysgolheigaidd i waith Hywel Teifi Edwards, ac sy’n ehangu’r drafodaeth ar astudiaethau theatr a pherfformiad yn Gymraeg. Tra bod gwaith Edwards yn wybyddus iawn ym maes y Gymraeg, dyma’r llyfr cyflawn cyntaf i hawlio pwysigrwydd ac arwyddocâd i’w waith i astudiaethau theatr a pherfformiad yn benodol.’

- Dr Lisa Lewis, Prifysgol De Cymru

Darllen mwy

Cyfaill Pwy o’r Hen Wlad?

Gwasg Gyfnodol Gymraeg America 1838-66

Rhiannon Heledd Williams

‘Yn archwiliad rhyngddisgyblaethol cyfoethog, treiddgar a dadlennol ar wasg gyfnodol Gymraeg America yn negawdau canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg bydd y gyfrol bwysig hon yn ddarllen hanfodol i unrhyw un sydd â diddordeb yn llenyddiaeth, crefydd, iaith a phrofiadau rhyngwladol y Cymry.’
- Athro Bill Jones, Prifysgol Caerdydd

Darllen mwy

Between Wales & England

Anglophone Welsh Writing of the Eighteenth Century

Bethan M Jenkins

'This study is invaluable as an account of the troubled status of the English language in Welsh identity' - Professor Murray Pittock, University of Glasgow

Darllen mwy

Blog

25th Mai 2017

Cof ac Hunaniaeth yn y Wladfa

Darllen mwy

Darllen mwy

Cyhoeddiadau

Cyfaill Pwy o’r Hen Wlad?

Darllen mwy

Perfformio’r Genedl

Darllen mwy

Evan James Williams

Darllen mwy

Cristnogaeth a Gwyddoniaeth

Darllen mwy

Her a Hawl Cyfieithu Dramâu

Darllen mwy

Williams Pantycelyn

Darllen mwy

Nid Sianel Gyffredin Mohoni!

Darllen mwy

Credoau’r Cymry

Darllen mwy

Cyfnodolion

Cylchgrawn Hanes Cymru

Darllen mwy

Llên Cymru

Darllen mwy

Cylchgrawn Addysg Cymru

Darllen mwy

Manylu: Awdur

Anwen Jones

Mae Anwen Jones yn Ddarlithydd Astudiaethau Theatr yn Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Prifysgol Aberystwyth ac yn Gadeirydd Cangen y Brifysgol o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol....

Darllen mwy