UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Ymholiadau Cyffredinol

Gwasg Prifysgol Cymru
Gorfestrfa’r Brifysgol
Heol Brenin Edward VII
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NS

Ffôn: 029 2037 6999
E-bost: gwasg@gwasg.cymru.ac.uk

Oriau swyddfa: Dydd Llun – Dydd Gwener, 8.45yb–4.45yh