UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Studia Celtica

Iaith: Cymraeg a Saesneg

Cyhoeddir yn flynyddol ym mis Rhagfyr

Print ISSN: 0081-6353 Ar-lein ISSN: 2058-5098

Am y Cyfnodolyn

Mae Studia Celtica, a gyhoeddir yn flynyddol gan Wasg Prifysgol Cymru, yn gylchgrawn awdurdodol ym maes Astudiaethau Celtaidd. Cynrychiola ymchwil rhyngwladol o’r radd flaenaf ym meysydd iaith, llenyddiaeth, hanes ac archaeoleg.

 

Prisiau

 1. A Late Post-Glacial environmental record and Early Neolithic intertidal peat land surface at Porth Neigwl, Llŷn Peninsula, Gwynedd – Caseldine, Griffiths, Jones, Peck And Smith
 2. Britishness, Pictishness and the “Death” of the Noble Briton: the Britons in Roman Ethnographic and Literary Thought – Hustwit
 3. Priuilegium Sancti Teliaui and Breint Teilo – Russell
 4. A Lost Medieval Manuscript From North Wales: Hengwrt 33, The Hanesyn Hên – Guy
  1. Appendix
 5. Cam o’r tywyllwch: nodyn ar lawysgrif cyfraith LlGC Peniarth 166 – Elias
 6. ‘In Praise of Card and Dice-players’: Two Early-sixteenth-century Cywyddau on Gaming – Smith
 7. Political Prophecy and the Trial of Rhys ap Gruffydd, 1530–31 – Flood
 8. An Early Edward Lhwyd Glossary – Roberts
 9. A Latin Calque upon the Name – Woods
 10. Bannauenta, Borough Hill (Northamptonshire), and Welsh mynwent – Koch

 

Adolygiadau

 1. Marriage Disputes: A Fragmentary Old Irish Law-Text – Roberts
 2. Welsh Soldiers in the Later Middle Ages – Griffiths
 3. Ecgfrith: King of the Northumbrians, High-King of Britain – Sowerby
 4. Medieval Welsh Poems to Saints and Shrines – Callander

Rhifyn:47

Rhifyn:46

Rhifyn:45

Rhifyn:44

Rhifyn:43

Rhifyn:41

Rhifyn:40

Rhifyn:39

Rhifyn:38

Rhifyn:37

Rhifyn:35

Rhifyn:34

Rhifyn:33

Rhifyn:32

Rhifyn:24

Golygydd(ion)

Athro Dafydd Johnston, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru

Dr Karen Stöber, Universitat de Lleida

Athro John T. Koch, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru

Dr Penny Dransart, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cynigion

Dylid anfon erthyglau i’w hystyried ar gyfer eu cynnwys yn y dyfodol at Dr Penny Dransart (Archaeoleg), Dr Karen Stöber (Hanes), yr Athro John T. Koch neu’r Athro Dafydd Johnston (Iaith a Llenyddiaeth).

Adolygiadau

Dylid anfon llyfrau a defnyddiau eriall i’w hadolygu (gyda’r neges ‘I’w adolygu yn Studia Celtica‘) at y Swyddog Gweinyddol, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3HH.