UWP
Search ISBN
Search titles in English
Search titles in Welsh

Clywch lu’r nef yn seinio’n un – mae’n adeg yna o’r flwyddyn unwaith eto! A dyma ddathlu gyda 30% oddi ar dros 100 teitl, yn cynnwys cludiant a phecynnu am ddim, wrth ddefnyddio’r cyfeirnod PRESSMAS pan yn talu.

Yn ogystal â theitlau wedi’u cyhoeddi cyn 2017 yn y cyfresi hyn:

Mae gostyngiad hefyd ar y teitlau isod – yn barod ar gyfer y Nadolig!

It’s the most wonderful time of the year, and we’re celebrating with 30% OFF over 100 titles, including free postage and packaging in the UK, when you use code PRESSMAS at the checkout.

As well as titles published before 2017 in these series:

We’re also discounting the titles below – just in time for Christmas!