UWP
Search ISBN
Search titles in English
Search titles in Welsh

Defnyddiwch y cyfeirnod HISTWAR18 ar ein gwefan dros fisoedd y Gaeaf a derbyn 30% oddi ar rhai llyfrau, gan gynnwys cludiant a phecynnu am ddim yn y DU! Cynnig yn dod i ben 31ain o Ragfyr 2018.

Mae 60 o deitlau wedi eu cynnwys yn y Gostyngiad Gaeaf arbennig yma! I dderbyn y rhestr cyfan, cysylltwch â ni: bronwen.swain@gwasg.cymru.ac.uk

Fel tamaid i aros pryd, dyma rai o’r llyfrau sydd yn rhan o’r gostyngiad…

Use code HISTWAR18 on our website this Winter and get  30% OFF selected titles, including FREE postage and packaging in the UK! Offer ends 31st December 2018.

60 titles are included in this exclusive Winter Discount! If you’d like to receive the full list of discounted books, please contact us: bronwen.swain@press.wales.ac.uk

Here’s a taste of the titles included in the discount…