UWP
Search ISBN
Search titles in English
Search titles in Welsh

Body Matters

Exploring the Materiality of the Human Body

Editor(s): Luci Attala Louise Steel

Language: English

Genre(s): Science

Series: Materialities in Anthropology and Archaeology

May 2019

Paperback - 9781786834157 eBook - epub - 9781786834171 eBook - mobi - 9781786834188 eBook - pdf - 9781786834164

About The Book

Mae Body Matters yn ymdrin â’r byd materol yn uniongyrchol; mae’n ceisio atgoffa pobl mai nhw yw deunydd eu cyrff. Yn y gyfrol hon ceir cyfraniadau amrywiol o feysydd anthropoleg, archaeoleg ac astudiaethau canoloesol, gydag astudiaethau achos o ogledd Ewrop, y Dwyrain Agos, Dwyrain Affrica ac Amazonia, sydd yn eu tro’n tynnu sylw at y deunyddiau niferus symudol sy’n cyfansoddi, yn effeithio ar, ac yn cyd-greu cyrff dynol. Mae’r casgliad bywiog hwn yn amlygu dylanwadau materol niferus sy’n rhyngweithio ac yn siapio’r corff dynol; daw’r penodau at ei gilydd i ddangos natur gnawdol, esgyrnog, grawnol, ddiferol a llysnafeddog bodolaeth gorfforol sylfaenol y ddynoliaeth. Yn y pen draw, drwy atgoffa’r darllenydd o’i natur faterol ddiamheuol, mae Body Matters yn ceisio tynnu pobl a gweddill y byd materol at ei gilydd i ddangos bod cyrff nid yn unig yn treiddio i’r dirwedd, ac yn rhan ohoni, ond hefyd fod pobl a’r byd materol yn cyd-gynnwys ei gilydd mewn modd annatod.

Contents

List of figures
Acknowledgements
List of contributors
Preface
Chapter 1: Introduction – Luci Attala and Louise Steel
Chapter 2: Bodies that co-create: The residues and intimacies of vital materials – Eloise Govier
Chapter 3: I am apple – Luci Attala
Chapter 4: Cooled, cured and sedimented: Reforming and edifying the hydrocentric infants of northwestern Amazonia – Elizabeth Rahmen
Chapter 5: Embodied encounters with the ancestors- Louise Steel
Chapter 6: ‘They roll around in the mud!’: Becoming a community of substance – Kate Nialla Fayers-Kerr.
Chapter 7: The resuscitation of the twice-hanged man: Miracles and the body in medieval Swansea – Harriett Webster
Chapter 8: Dead and dusted: Exploring the mutable boundaries of the body – Ros Coard
Chapter 9: A cup for any occasion: The materiality of drinking experiences at Kerma – Carl Walsh
Chapter 10: All fingers, no thumbs: the materiality of a medieval relic – Janet Burton.
Glossary
Index

About the Editor(s)

Luci Attala

Luci Attala is Senior Lecturer in Anthropology at UWTSD, Senior Fellow HEA, Green Gown Award winner (2015) for her work on sustainability, and recipient of UN Gold Star Award (2014) for work in Kenya.

Read more

Louise Steel

Louise Steel is Reader in Mediterranean Archaeology at UWTSD, Senior Fellow HEA, and has directed archaeological fieldwork in Cyprus and Gaza.

Read more