UWP
Search ISBN
Search titles in English
Search titles in Welsh

Brwydr i Baradwys?

Y Dylanwadau ar Dwf Ysgolion Cymraeg De-Ddwyrain Cymru

Author(s): Huw Thomas

Language: Welsh

July 2010352 pages

Hardback - 9780708322970 eBook - epub - 9781783164134 eBook - mobi - 9781783164141 eBook - pdf - 9780708322987

About The Book

Contents

Ysgolion Uwchradd: Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Y Barri Ysgol Gyfun Gwyr, Abertawe Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Caerffili Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhondda Ysgol Gyfun Gwynllyw, Torfaen Ysgol Gyfun Glantaf, Caerdydd Ysgol Gyfun Plasmawr, Caerdydd Ysgol Gyfun Llangynwyd, Maesteg Ysgol Gyfun Llanhari, Pontyclun Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhondda Cynon Taf Ysgol Gyfun Rhydywaun, Aberdar Ysgol Gyfun Ystalyfera, Castell Nedd Ysgolion Cynradd: Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Eirwg, Caerdydd Ysgol Bro Sannan, Caerffili Ysgol Gynradd Gymraeg Bryntaf, Caerdydd Ysgol Gynradd Gymraeg Caerffili, Caerffili Ysgol Gynradd Gymraeg Cefn Coed, Caerdydd Ysgol Gynradd Gymraeg Coed y Gof, Caerdydd Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Derwen, Y Coed Duon Ysgol Gynradd Gymraeg Dewi Sant, Llanelli Ysgol Gynradd Gymraeg Gwaelod-y-Garth, Caerdydd Ysgol Gynradd Gymraeg Ifor Hael , Casnewydd Ysgol Gynradd Gymraeg Llanwenarth, Sir Fynwy Ysgol Lluest/Gymraeg yr Urdd, Abersytwyth Ysgol Gynradd Gymraeg Mynydd Bychan, Caerdydd Ysgol Gynradd Gymraeg Pencae, Caerdydd Ysgol Gynradd Gymraeg Pen-y-groes, Caerdydd Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Sion Norton, Pontypridd Ysgol Gynradd Gymraeg Pont-y-gwaith, Cwm Rhondda Ysgol Y Rhymni, Caerffili Ysgol Gynradd Gymraeg Sant Ffransis, Y Barri Ysgol Gynradd Gymraeg Tan yr Eos, Caerdydd Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail, Rhondda Cynon Taf Ysgol Gynradd Gymraeg Trelyn, Pengam Ysgol Gynradd Gymraeg Tyderwen/Cynwyd Sant, Maesteg Uned Risca, Gwent Ysgol Y Dderwen, Caerdydd Ysgol Gynradd Gymraeg Y Ferch o’r Sger, Porthcawl Ysgol Y Wern, Caerdydd Ysgol Ynys-lwyd, Aberdar Ysgol Gymradd Gymraeg Ynys-wen, Treorci

About the Author(s)

Huw Thomas

Huw Thomas is a former headteacher of Welsh-medium comprehensive schools and an Adjunct Member of the LPPR Unit at Cardiff University. Colin Williams is Research Professor and Director of the Language, Policy and Planning Research Unit at the School of Welsh, Cardiff University.

Read more