UWP
Search ISBN
Search titles in English
Search titles in Welsh

Credoau’r Cymry

Ymddiddanion Dychmygol ac Adlewyrchiadau Athronyddol

Editor(s): Huw Williams

Language: Welsh

Genre(s): History Welsh Interest

July 2016240 pages216x138mm

Paperback - 9781783168804 eBook - epub - 9781783168828 eBook - mobi - 9781783168835 eBook - pdf - 9781783168811

About The Book

'Cyfrol ryfeddol o ddiddorol a hollol wreiddiol a fydd yn bendant yn ysgogi llawer iawn o drafod a dadlau ynghylch ei chynnwys. Yn ddi-os mae'n gyfraniad nodedig at y traddodiad deallusol Cymreig. Ac mae'n siŵr y bydd gan yr ysgolhaig galluog hwn rhagor o ddanteithion ar ei chyfer yn ystod y blynyddoedd nesaf hyn. Edrychwn ymlaen yn eiddgar at ei gyhoeddiadau yn y dyfodol. Melys moes mwy yn wir.' - Dr J. Graham Jones, Y Cymro, 21 Ebrill 2017

Endorsements

‘Dyma gyfrol bwysig sy’n siŵr o gydio yn nychymyg ei darllenwyr. Cyfunir ymddiddan ffuglennol a dadansoddi deallusol mewn modd gafaelgar i ddatgelu gwedd newydd ar athroniaeth yn y Gymraeg.’
- Dr Rhiannon Marks, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

‘Mewn cyfrol arloesol sy’n trafod daliadau meddylwyr Cymreig o’r Oesoedd Tywyll hyd at yr ugeinfed ganrif, mae’r awdur yn gofyn a oes gennym fel Cymry draddodiad syniadol. Mewn modd heriol a hynod fywiog, fe’n cyflwynir i ddadleuon y gorffennol cyn i’r awdur fynd ati i’w cloriannu’n fedrus – mae ei ddawn fel addysgwr yn sicrhau y bydd ystod eang iawn o ddarllenwyr yn cael boddhad ac ymoleuad wrth ddarllen ei lyfr.’
– E. Gwynn Matthews

‘Mae hon yn gyfrol wreiddiol ac apelgar sy’n hawlio’r sylw ac yn ysgogi’r meddwl. Mewn cyfres o ymddiddanion a dadansoddiadau, mae Huw L. Williams yn ein harwain drwy hanes syniadaeth athronyddol yng Nghymru, o Pelagius i Raymond Williams, gan wneud cyfraniad nodedig at y traddodiad deallusol Cymreig.’
- Yr Athro Daniel G. Williams, Prifysgol Abertawe

'Cyfrol ryfeddol o ddiddorol a hollol wreiddiol a fydd yn bendant yn ysgogi llawer iawn o drafod a dadlau ynghylch ei chynnwys. Yn ddi-os mae'n gyfraniad nodedig at y traddodiad deallusol Cymreig. Ac mae'n siŵr y bydd gan yr ysgolhaig galluog hwn rhagor o ddanteithion ar ei chyfer yn ystod y blynyddoedd nesaf hyn. Edrychwn ymlaen yn eiddgar at ei gyhoeddiadau yn y dyfodol. Melys moes mwy yn wir.'
- Dr J. Graham Jones, Y Cymro, 21 Ebrill 2017

'Y mae Huw Williams wedi ysgrifennu llyfr campus. Y mae'r syniad tu ôl iddo yn wreiddiol, y cyflwyniad yn feistrolgar a'r cynnwys yn wybodus a chraff...Y mae'r ymddiddanion yn hynod o ddeheuig a dyfeisgar ac yn aml iawn yn ddoniol hefyd. Llwydda'r awdur i wneud eu testunau yn gymeriadau diddorol a byw, yn feddyliol ac yn bersonol.'
- Yr Athro Emeritws Robin Okey, Y Traethodydd, Hydref 2017

Contents

1. Gosod yr Olygfa
2. Natur Ddynol – Pelagius
3. Cyfraith a Gwladwriaeth – Hywel Dda a Glyn Dŵr
4. Y Da, Y Duwiol a’r Gwleidyddol – Richard Price
5. Addysg, Cymuned a Chyfalafiaeth – Robert Owen
6. Heddychiaeth – Henry Richard a David Davies
7. Sosialaeth – Aneurin Bevan a Raymond Williams
8. Cenedlaetholdeb – Lady Llanover, Michael D Jones a JR Jones
9. Diweddglo

About the Editor(s)

Huw Williams

Dr Huw Williams is part of Cardiff University's Phiosophy research group. He received a Ph.D. from the International Politics department at Aberystwyth in 2009.Mae Huw L. Williams yn ddarlithydd cenedlaethol mewn Athroniaeth i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, wedi’i leoli ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn arbenigo’n bennaf mewn athroniaeth wleidyddol, hanes meddwl gwleidyddol a chyfiawnder byd-eang.

Read more