UWP
Search ISBN
Search titles in English
Search titles in Welsh

Cyfaill Pwy o’r Hen Wlad?

Gwasg Gyfnodol Gymraeg America 1838-66

Author(s): Rhiannon Heledd Williams

Language: Welsh

March 2017

Paperback - 9781786830586 eBook - epub - 9781786830609 eBook - mobi - 9781786830616 eBook - pdf - 9781786830593

About The Book

Endorsements

‘Cawn yma flas ar fwrlwm ac egni diwylliant Cymraeg yr Unol Daleithiau yng nghyfnod yr ymfudo mawr ynghyd â darlun byw o lafur William Rowlands ac eraill a wasanaethodd gymunedau helaeth o Gymry America, eu gobeithion a’u rhwystredigaethau. Dyma ychwanegiad gwerthfawr at gorff cynyddol o waith sy’n esbonio pwysigrwydd ac arwyddocâd America i’r profiad Cymreig.’
- Yr Athro D. Densil Morgan, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
‘Yn archwiliad rhyngddisgyblaethol cyfoethog, treiddgar a dadlennol ar wasg gyfnodol Gymraeg America yn negawdau canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg bydd y gyfrol bwysig hon yn ddarllen hanfodol i unrhyw un sydd â diddordeb yn llenyddiaeth, crefydd, iaith a phrofiadau rhyngwladol y Cymry.’
- Athro Bill Jones, Prifysgol Caerdydd

About the Author(s)

Rhiannon Heledd Williams

Rhiannon Heledd Williams is a Welsh Affairs Specialist at the House of Commons.

Read more