UWP
Search ISBN
Search titles in English
Search titles in Welsh

Cyfoethogi’r Cyfathrebu

Llawlyfr Ymarferol i Diwtoriaid Cymraeg i Oedolion

Editor(s): Steve Morris Christine Jones

Language: Welsh

July 2016240 pages

Paperback - 9781783169085 eBook - epub - 9781783169108 eBook - mobi - 9781783169115 eBook - pdf - 9781783169092

About The Book

Diweddariad o’r gyfrol Cyflwyno’r Gymraeg: Llawlyfr i Diwtoriaid (2000) dan olygyddiaeth Christine Jones yw Cyfoethogi’r Cyfathrebu: Llawlyfr Ymarferol i Diwtoriaid Cymraeg i Oedolion. Mae’r gyfrol hon yn cynnwys rhai o benodau’r gyfrol wreiddiol wedi’u diweddaru, ynghyd â phenodau newydd ar feysydd sydd wedi dod yn fwy amlwg yn y maes ers 2000 (er enghraifft, dysgu anffurfiol, addysgu ar-lein, y fframwaith asesu newydd a chyfraniad y maes i bolisïau iaith cenedlaethol). Ceir penodau ar y wers gyntaf, gweithgareddau cyfathrebol, meithrin sgiliau gwahanol megis sgiliau ysgrifennu neu sgiliau gwylio, a phennod agoriadol ar ddulliau dysgu ar dwf y maes a’r syniadau a ddylanwadodd ar fethodoleg dros yr ugeinfed ganrif a’r ganrif hon.

Contents

Rhagair
Pennod 1: Dulliau Dysgu a’r Dosbarth Iaith – Emyr Davies
Pennod 2: Cynllunio Gwers – Chris Reynolds
Pennod 3: Y Wers Gyntaf – Geraint Wilson-Price
Pennod 4: Gweithgareddau Cyfathrebol – Elwyn Hughes
Pennod 5: Meithrin Sgiliau Darllen – Helen Prosser
Pennod 6: Meithrin Sgiliau Ysgrifennu – Phyl Brake
Pennod 7: Meithrin Sgiliau Gwrando a Deall a Gwylio a Deall – Julie Brake
Pennod 8: Asesu – Emyr Davies
Pennod 9: Dysgu Anffurfiol – Siôn Meredith
Pennod 10: E-ddysgu a rôl yr e-diwtor – Christine Jones
Pennod 11: Polisi ac Ymchwil ym Maes Cymraeg i Oedolion – Steve Morris
Atodiad: Cymhwyster Cenedlaethol Dysgu-cyfunol i Diwtoriaid Cymraeg i Oedolion – Mair Evans

About the Editor(s)

Steve Morris

Steve Morris is an Associate Professor of Welsh at Swansea University where he teaches in the fields of language and applied linguistics. He is a co-investigator on the CorCenCC (Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes – National Corpus of Contemporary Welsh) project.

Read more

Christine Jones

Read more