UWP
Search ISBN
Search titles in English
Search titles in Welsh

Nid Sianel Gyffredin Mohoni!

Hanes Sefydlu S4C

Author(s): Elain Price

Language: Welsh

Genre(s): History Welsh Interest

Series: Y Meddwl a'r Dychymyg Cymreig

July 2016336 pages

Paperback - 9781783168880 eBook - epub - 9781783168903 eBook - mobi - 9781783168910 eBook - pdf - 9781783168897

About The Book

Dyma’r astudiaeth gyntaf ar hanes blynyddoedd cynnar un o sefydliadau diwylliannol pwysicaf Cymru – Sianel Pedwar Cymru – sy’n cloriannu penderfyniadau a gweithgareddau’r sianel yn ystod blynyddoedd ei chyfnod prawf rhwng 1981 a 1985. Trwy gyfrwng astudiaeth o gofnodion, gohebiaeth a chyfweliadau gydag unigolion fu’n allweddol i fenter gyffrous S4C, eir ati i ddarlunio’r sialensiau, y llwyddiannau a’r methiannau fu’n wynebu Awdurdod a swyddogion S4C wrth iddynt fynd ati i lunio gwasanaeth teledu Cymraeg fyddai’n ateb gofynion ac anghenion y gynulleidfa yng Nghymru. Ceir yn y gyfrol hefyd ddadansoddiad o’r gwersi y gall hanes y sianel ei gynnig i’w swyddogion cyfredol wrth iddynt fynd ati i’w gosod ar seiliau cadarn ar gyfer dyfodol sy’n ymddangos yn gynyddol ansicr.

'Mae cynnwys y gyfrol awdurdodol hon yn bendant yn llenwi bwlch aruthrol ac yn ein goleuo ynghylch maes hollol ganolog yn ein hanes diweddar fel cenedl...Clasur o astudiaeth yn wir.' - Dr J. Graham Jones, Y Cymro, 14 Ebrill 2017

Endorsements

‘Ar sail ymchwil manwl a thrylwyr, cyfweliadau dadlennol a dehongliad sy’n dangos dealltwriaeth o ysbryd ac amgylchiadau’r cyfnod, mae Elain Price yn cyflwyno hanfod blynyddoedd cynnar cyffrous sefydlu S4C. Dyma gyfrol sy’n cyflwyno a dehongli hanes darlledu o safbwynt ymarferol yn erbyn cefndir gwleidyddol, economaidd a diwylliannol Cymru a’r iaith Gymraeg yn chwarter olaf yr ugeinfed ganrif.’ - Euryn Ogwen Williams, cyn-Gyfarwyddwr Rhaglennu S4C

About the Author(s)

Elain Price

Dr Elain Price lectures in media at Swansea University.

Read more