UWP

Wales Between the Wars

Editor(s): Trevor Herbert Gareth Elwyn Jones

Language: English

Genre(s): Welsh Interest

  • October 1990 · 220pages · 220x140mm

  • ·Paperback - 9780708309896

Endorsements

‘Cawn yma flas ar fwrlwm ac egni diwylliant Cymraeg yr Unol Daleithiau yng nghyfnod yr ymfudo mawr ynghyd â darlun byw o lafur William Rowlands ac eraill a wasanaethodd gymunedau helaeth o Gymry America, eu gobeithion a’u rhwystredigaethau. Dyma ychwanegiad gwerthfawr at gorff cynyddol o waith sy’n esbonio pwysigrwydd ac arwyddocâd America i’r profiad Cymreig.’
-Yr Athro D. Densil Morgan, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
‘Yn archwiliad rhyngddisgyblaethol cyfoethog, treiddgar a dadlennol ar wasg gyfnodol Gymraeg America yn negawdau canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg bydd y gyfrol bwysig hon yn ddarllen hanfodol i unrhyw un sydd â diddordeb yn llenyddiaeth, crefydd, iaith a phrofiadau rhyngwladol y Cymry.’
-Athro Bill Jones, Prifysgol Caerdydd

About the Editor(s)

Trevor Herbert

Trevor Herbert is a professor at the Open University specialising in the history and performance cultures of brass instruments. He has written publications on music and the military and edited works on Welsh history.

Read more

Gareth Elwyn Jones

Professor Gareth Elwyn Jones was a lecturer and reader at Swansea University for almost two decades and chair of education at the University of Aberystwyth. He was made an MBE in 2007 for his services to education.

Read more