UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Y Gymru ‘Ddu’ a’r Ddalen ‘Wen’

Aralledd ac Amlddiwylliannedd mewn Ffuglen Gymreig, er 1990

Lisa Sheppard

‘Dyma feirniadaeth lenyddol ar ei gorau – yn heriol a phryfoclyd ac yn gwbl berthnasol i’r byd sydd ohoni. Yn wyneb y cynnwrf gwleidyddol a’r pryderon presennol ynghylch Prydeindod a mewnfudo, mae’r gyfrol arloesol hon yn gofyn inni ailystyried pwy ydym “ni” a “nhw” (neu’r “hunan” a’r “arall”) drwy archwilio’r modd y mae ffuglen Gymraeg a Saesneg gyfoes yn cynnig gofod amgen i fynegi llithrigrwydd a chymhlethdod hunaniaethau diwylliannol Cymru.’
- Dr Siwan Rosser, Prifysgol Caerdydd

Darllen mwy

Cymraeg yn y Gweithle

Rhiannon Heledd

‘Cyfrol anhepgor i bawb sy’n defnyddio neu’n bwriadu defnyddio’r Gymraeg ym myd gwaith. Mae’r pwyslais ymarferol ynghyd â’r tasgau pwrpasol yn tywys y darllenydd yn hwylus o’r broses ymgeisio – trwy amrywiaeth o orchwylion nodweddiadol byd gwaith – i ymarfer proffesiynol.’
- Dr Steve Morris, Prifysgol Abertawe

Darllen mwy

Cyfan-dir Cymru

Ysgrifau ar Gyfannu Dwy Lenyddiaeth Cymru

M. Wynn Thomas

‘Cyfres o ysgrifau treiddgar ac ysgogol gan bencampwr yn ei faes. Llwydda M. Wynn Thomas nid yn unig i archwilio posibiliadau dychymyg y Cymry, ond trwy ei athrylith beirniadol ei hun i ychwanegu’n sylweddol atynt.’
- Yr Athro Angharad Price, Prifysgol Bangor

Darllen mwy

Her a Hawl Cyfieithu Dramâu

Saunders Lewis, Samuel Beckett a Molière

Rhianedd Jewell

'Dyma gyfrol arloesol sy’n chwyldroi ein hadnabyddiaeth o Saunders Lewis yr awdur.' - Yr Athro M. Wynn Thomas, Prifysgol Abertawe

Darllen mwy

Blog

13th Mai 2019

Llyfr y Flwyddyn 2019

Darllen mwy

Darllen mwy

Cyhoeddiadau

Cyfan-dir Cymru

Darllen mwy

Her a Hawl Cyfieithu Dramâu

Darllen mwy

Cristnogaeth a Gwyddoniaeth

Darllen mwy

Evan James Williams

Darllen mwy

Perfformio’r Genedl

Darllen mwy

Cyfaill Pwy o’r Hen Wlad?

Darllen mwy

Williams Pantycelyn

Darllen mwy

Nid Sianel Gyffredin Mohoni!

Darllen mwy

Credoau’r Cymry

Darllen mwy

Cyfnodolion

Journal of Celtic Linguistics

Darllen mwy

Studia Celtica

Darllen mwy

Llên Cymru

Darllen mwy

Manylu: Awdur

Rhianedd Jewell

Ieithydd ac academydd yw Rhianedd Jewell. Mae ei chefndir ym maes ieithoedd modern, ac mae hi’n darlithio mewn Cymraeg Proffesiynol ym Mhrifysgol Aberystwyth....

Darllen mwy