UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Ymunwch â’n tîm

Mae GPC yn gwahodd mynegiant o ddiddordeb i ymuno â thîm Golygyddion ein Cylchgrawn a’n Bwrdd Golygyddol yn y cyfnod cyffrous hwn i’n caniatáu i gyflawni potensial y cylchgrawn beirniadol hwn ym maes addysg yng Nghymru. Byddwn yn gwahodd aelodau i ymuno â Bwrdd Ymgynghorol newydd i helpu i siapio cyfeiriad y cylchgrawn yn ddiweddarach.

I fynegi diddordeb neu i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Natalie Williams, Cyfarwyddwr, Gwasg Prifysgol Cymru: natalie.williams@press.wales.ac.uk erbyn y 11eg o Hydref.

Darllen mwy

Yr Anymwybod Cymreig

Freud, Dirfodaeth a’r Seice Cenedlaethol

Llion Wigley

‘Mae’r gyfrol gyfoethog hon yn egluro apêl seicdreiddiad i Gymry Cymraeg canol yr ugeinfed ganrif. Gan fynd i’r afael â chyffro deallusol y cyfnod, dangosir bod y diwylliant Cymraeg yn fwy blaengar nag y tybir yn aml, ac mae yma wersi amserol iawn i ni heddiw.’
- Yr Athro Dafydd Johnston, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru

Darllen mwy

Y Gyfraith yn ein Llên

R. Gwynedd Parry

‘Cyfrol ddiddorol a dysgedig, sy’n dangos pwysigrwydd dealltwriaeth o’r gyfraith wrth ddarllen elfennau o’n llenyddiaeth fel cenedl – ac hefyd bwysigrwydd gwybodaeth o’n llenyddiaeth, yn enwedig ein barddoniaeth, er mwyn cyrraedd gwir ddealltwriaeth o’n cyfraith yn ei chyd-destun cymdeithasol. Mae’r gwaith yn llunio ac yn creu maes ymchwil rhyngddisgyblaethol newydd ar Gymru a’r Gymraeg.’
- Yr Athro Thomas Glyn Watkin CF

Darllen mwy

Y Gymru ‘Ddu’ a’r Ddalen ‘Wen’

Aralledd ac Amlddiwylliannedd mewn Ffuglen Gymreig, er 1990

Lisa Sheppard

‘Dyma feirniadaeth lenyddol ar ei gorau – yn heriol a phryfoclyd ac yn gwbl berthnasol i’r byd sydd ohoni. Yn wyneb y cynnwrf gwleidyddol a’r pryderon presennol ynghylch Prydeindod a mewnfudo, mae’r gyfrol arloesol hon yn gofyn inni ailystyried pwy ydym “ni” a “nhw” (neu’r “hunan” a’r “arall”) drwy archwilio’r modd y mae ffuglen Gymraeg a Saesneg gyfoes yn cynnig gofod amgen i fynegi llithrigrwydd a chymhlethdod hunaniaethau diwylliannol Cymru.’
- Dr Siwan Rosser, Prifysgol Caerdydd

Darllen mwy

Cymraeg yn y Gweithle

Rhiannon Heledd

‘Cyfrol anhepgor i bawb sy’n defnyddio neu’n bwriadu defnyddio’r Gymraeg ym myd gwaith. Mae’r pwyslais ymarferol ynghyd â’r tasgau pwrpasol yn tywys y darllenydd yn hwylus o’r broses ymgeisio – trwy amrywiaeth o orchwylion nodweddiadol byd gwaith – i ymarfer proffesiynol.’
- Dr Steve Morris, Prifysgol Abertawe

Darllen mwy

Blog

8th Awst 2019

Cymdogion ar wahân: Barddoniaeth gynnar yn Gymraeg ac yn Saesneg

Darllen mwy

Darllen mwy

Cyhoeddiadau

Y Gymru ‘Ddu’ a’r Ddalen ‘Wen’

Darllen mwy

Cymraeg yn y Gweithle

Darllen mwy

Cyfan-dir Cymru

Darllen mwy

Her a Hawl Cyfieithu Dramâu

Darllen mwy

Cristnogaeth a Gwyddoniaeth

Darllen mwy

Evan James Williams

Darllen mwy

Perfformio’r Genedl

Darllen mwy

Cyfaill Pwy o’r Hen Wlad?

Darllen mwy

Williams Pantycelyn

Darllen mwy

Nid Sianel Gyffredin Mohoni!

Darllen mwy

Credoau’r Cymry

Darllen mwy

Cyfnodolion

Journal of Celtic Linguistics

Darllen mwy

Studia Celtica

Darllen mwy

Llên Cymru

Darllen mwy

Manylu: Awdur

R. Gwynedd Parry

...

Darllen mwy