UWP
Manylion Awdur

Christine Jones

Cyflwyno'r Awdur

Mae gan Dr Christine Jones dros ddau degawd o brofiad yn addysgu Cymraeg i oedolion ac yn darlithio i fyfyrwyr ail iaith, ac mae hi hefyd yn awdur nifer fawr o werslyfrau i ddysgwyr.

Cyhoeddiad(au) (gol.)