UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)
Manylion Awdur

Christine Jones

Cyflwyno'r Awdur

Mae gan Dr Christine Jones dros ddau degawd o brofiad yn addysgu Cymraeg i oedolion ac yn darlithio i fyfyrwyr ail iaith, ac mae hi hefyd yn awdur nifer fawr o werslyfrau i ddysgwyr.