UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)
Manylion Awdur

Cyril G. Williams

Cyflwyno'r Awdur

Roedd Cyril G. Williams yn Athro Emeritws ac yn Gymrawd Prifysgol Caerdydd.