UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)
Manylion Awdur

Elain Price

Cyflwyno'r Awdur

Mae Dr Elain Price yn Ddarlithydd ym maes Astudiaethau’r Cyfryngau yn Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe.