UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)
Manylion Awdur

Georg Cavallar

Cyflwyno'r Awdur

Mae Dr Georg Cavallar yn addysgwr ac yn ddarlithydd yn adrannau Athroniaeth a Gwyddoniaeth Addysgol Prifysgol Fienna.