UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)
Manylion Awdur

Glyn E. Jones

Cyflwyno'r Awdur

Roedd Glyn E. Jones yn Uwch Ddarlithydd mewn Saesneg ac yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil y Dyniaethau, Cadeirydd Bwrdd Golygyddol New Welsh Review, ac Ysgrifenydd y Gymdeithas ar gyfer Ysgrifennu Cymreig mewn Saesneg.