UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)
Manylion Awdur

Ifor Williams

Cyflwyno'r Awdur

Roedd Syr Ifor Williams yn ysgolhaig a ganolbwyntiodd yn bennaf ar Hen Gymraeg a barddoniaeth Gymraeg cynnar yn neilltuol.