UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)
Manylion Awdur

Ioan M. Williams

Cyflwyno'r Awdur

Mae’r Athro Ioan Williams yn ysgolhaig ac yn gyn-Bennaeth yr Adran Theatr, Ffilm ac Astudiaethau Teledu ym Mhrifysgol Aberystwyth.