UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)
Manylion Awdur

John Davies

Cyflwyno'r Awdur

Roedd John Davies yn hanesydd a darlithiwr ym Mhrifysgol Aberystwyth.