UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)
Manylion Awdur

Meic Stephens

Cyflwyno'r Awdur

Mae Meic Stephens yn awdur, yn olygydd ac yn newyddiadurwr ar ei liwt ei hun. Ymhlith y cyfeirlyfrau a luniwyd ac a olygwyd ganddo y mae The Oxford Companion to the Literature of Wales (1986), ac A Dictionary of Literary Quotations (1990). Mae hefyd yn gyd-olygydd ar y gyfres Writers of Wales.