UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)
Manylion Awdur

Morfydd E. Owen

Cyflwyno'r Awdur

Mae Dr Morfydd E. Owen yn Gymrawd Hŷn Mygedol Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Prifysgol Cymru.