UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)
Manylion Awdur

Nigel Yates

Cyflwyno'r Awdur

Nigel Yates oedd yr Athro Hanes Eglwysig yn Adran Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan. Mae Jonathan Wooding yn Ddarllenydd mewn Hanes yr Eglwys ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.