UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)
Manylion Awdur

Robert Pope

Cyflwyno'r Awdur

Mae Dr Robert Pope yn Ddarllenydd mewn Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr Pont Steffan, Cymru, DU.