UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)
Manylion Awdur

Simon Brooks

Cyflwyno'r Awdur

Mae’r academydd Dr Simon Brooks yn awdur sawl cyfrol arloesol gan gynnwys O dan lygaid y Gestapo (2004) ac Yr Hawl i Oroesi (2009), ac ef oedd cyd-olygydd Pa beth yr aethoch allan i’w achub? (2013).