UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)
Manylion Awdur

Steve Morris

Cyflwyno'r Awdur

Mae Steve Morris yn ymwneud â Chymraeg i oedolion ers dros dri degawd, ac mae’n darlithio ym maes iaith ac ieithyddiaeth gymhwysol. Mae’n gyd-ymchwilydd ar brosiect CorCenCC (Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes).