UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

A Corpus of Medieval Inscribed Stones and Stone Sculpture in Wales: South-West Wales v. 2

Awdur(on): Nancy Edwards

Iaith: Saesneg

Tachwedd 2007432 tudalen275x215mm

Am y llyfr

Llyfr llawn lluniau sy’n edrych ar arysgrifau ar feini canoloesol Cymreig; mae’r meini hyn yn coffáu bonedd y cyfnod ac maent yn hanfodol bwysig i’n dealltwriaeth o’r gwaddol Rhufeinig, yr ymsefydlwyr o Iwerddon a datblygiad yr eglwys; dyry agweddau ffres ar hen drafodaethau, a dehongliadau newydd ar yr arysgrifau; cynhwysir ffotograffau a brasluniau.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Nancy Edwards

Mae Nancy Edwards yn Athro mewn Archaeoleg yr Oesoedd Canol ym Mhrifysgol Bangor.

Darllen mwy