UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Adfeilion Babel

Agweddau ar Syniadaeth Ieithyddol y Ddeunawfed Ganrif

Awdur(on): Caryl Davies

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Iaith ac Ieithyddiaeth Llyfrau Cymreig

Chwefror 2000360 tudalen216x138mm

Am y llyfr

Astudiaeth gynhwysfawr o hanes syniadaeth ac agweddau ieithyddol yng Nghymru yn ystod y ddeunawfed ganrif, gan fanylu ar gyfraniad cyfoethog ysgolheigion Cymru i ddatblygiadau ym maes ieithyddiaeth yn Ewrop trwy godi ymwybyddiaeth am yr ieithoedd Celtaidd a’u perthynas ag ieithoedd eraill y cyfandir.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Caryl Davies

Darllen mwy