UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Body Matters

Exploring the Materiality of the Human Body

Golygydd(ion): Luci Attala Louise Steel

Iaith: Saesneg

Cyfres: Materialities in Anthropology and Archaeology

Mai 2019240 tudalen

Clawr Meddal - 9781786834157 eLyfr - epub - 9781786834171 eLyfr - mobi - 9781786834188 eLyfr - pdf - 9781786834164

Am y llyfr

Mae Body Matters yn ymdrin â’r byd materol yn uniongyrchol; mae’n ceisio atgoffa pobl mai nhw yw deunydd eu cyrff. Yn y gyfrol hon ceir cyfraniadau amrywiol o feysydd anthropoleg, archaeoleg ac astudiaethau canoloesol, gydag astudiaethau achos o ogledd Ewrop, y Dwyrain Agos, Dwyrain Affrica ac Amazonia, sydd yn eu tro’n tynnu sylw at y deunyddiau niferus symudol sy’n cyfansoddi, yn effeithio ar, ac yn cyd-greu cyrff dynol. Mae’r casgliad bywiog hwn yn amlygu dylanwadau materol niferus sy’n rhyngweithio ac yn siapio’r corff dynol; daw’r penodau at ei gilydd i ddangos natur gnawdol, esgyrnog, grawnol, ddiferol a llysnafeddog bodolaeth gorfforol sylfaenol y ddynoliaeth. Yn y pen draw, drwy atgoffa’r darllenydd o’i natur faterol ddiamheuol, mae Body Matters yn ceisio tynnu pobl a gweddill y byd materol at ei gilydd i ddangos bod cyrff nid yn unig yn treiddio i’r dirwedd, ac yn rhan ohoni, ond hefyd fod pobl a’r byd materol yn cyd-gynnwys ei gilydd mewn modd annatod.


Cynnwys

List of figures
Acknowledgements
List of contributors
Preface
Chapter 1: Introduction – Luci Attala and Louise Steel
Chapter 2: Bodies that co-create: The residues and intimacies of vital materials – Eloise Govier
Chapter 3: I am apple – Luci Attala
Chapter 4: Cooled, cured and sedimented: Reforming and edifying the hydrocentric infants of northwestern Amazonia – Elizabeth Rahmen
Chapter 5: Embodied encounters with the ancestors- Louise Steel
Chapter 6: ‘They roll around in the mud!’: Becoming a community of substance – Kate Nialla Fayers-Kerr.
Chapter 7: The resuscitation of the twice-hanged man: Miracles and the body in medieval Swansea – Harriett Webster
Chapter 8: Dead and dusted: Exploring the mutable boundaries of the body – Ros Coard
Chapter 9: A cup for any occasion: The materiality of drinking experiences at Kerma – Carl Walsh
Chapter 10: All fingers, no thumbs: the materiality of a medieval relic – Janet Burton.
Glossary
Index

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Luci Attala

Darllen mwy

Louise Steel

Darllen mwy