UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Brwydr i Baradwys?

Y Dylanwadau ar Dwf Ysgolion Cymraeg De-ddwyrain Cymru

Awdur(on): Huw Thomas

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Gwyddorau Cymdeithasol a'r Gyfraith Llyfrau Cymreig

Gorffennaf 2010

Clawr Caled - 9780708322970 eLyfr - mobi - 9781783164141 eLyfr - pdf - 9780708322987

Am y llyfr

Cyflwyno'r Awdur(on)

Huw Thomas

Mae Huw Thomas yn gyn-bennaeth ar ysgolion cyfun cyfrwng Cymraeg ac yn Aelod Cysylltiol o'r Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Colin Williams yn Athro Ymchwil ac ef yw Cyfarwyddwr yr Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.

Darllen mwy