UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Brwydr i Baradwys?

Y Dylanwadau ar Dwf Ysgolion Cymraeg De-ddwyrain Cymru

Awdur(on): Huw Thomas

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Gwyddorau Cymdeithasol a'r Gyfraith Llyfrau Cymreig

Gorffennaf 2010352 tudalen216x138mm

Clawr Caled - 9780708322970 eLyfr - pdf - 9780708322987

Am y llyfr

Yn y gyfrol arloesol hon dadansoddir y dylanwadau niferus, amlhaenog a chydadweithiol ar dwf rhyfeddol ysgolion Cymraeg de-ddwyrain Cymru. Nid hanes a geir ynddi, ond astudiaeth amlddisgyblaethol ieithyddol, gymdeithasol, seicolegol, wleidyddol, ac addysgol, sy’n cynnwys dadansoddiad o’r brwydro y dadleuir fu’n bennaf cyfrifol am wrthdroi’r shifft ieithyddol.

Cynnwys

Ysgolion Uwchradd: Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Y Barri Ysgol Gyfun Gwyr, Abertawe Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Caerffili Ysgol Gyfun Y Cymer, Rhondda Ysgol Gyfun Gwynllyw, Torfaen Ysgol Gyfun Glantaf, Caerdydd Ysgol Gyfun Plasmawr, Caerdydd Ysgol Gyfun Llangynwyd, Maesteg Ysgol Gyfun Llanhari, Pontyclun Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhondda Cynon Taf Ysgol Gyfun Rhydywaun, Aberdar Ysgol Gyfun Ystalyfera, Castell Nedd Ysgolion Cynradd: Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Eirwg, Caerdydd Ysgol Bro Sannan, Caerffili Ysgol Gynradd Gymraeg Bryntaf, Caerdydd Ysgol Gynradd Gymraeg Caerffili, Caerffili Ysgol Gynradd Gymraeg Cefn Coed, Caerdydd Ysgol Gynradd Gymraeg Coed y Gof, Caerdydd Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Derwen, Y Coed Duon Ysgol Gynradd Gymraeg Dewi Sant, Llanelli Ysgol Gynradd Gymraeg Gwaelod-y-Garth, Caerdydd Ysgol Gynradd Gymraeg Ifor Hael , Casnewydd Ysgol Gynradd Gymraeg Llanwenarth, Sir Fynwy Ysgol Lluest/Gymraeg yr Urdd, Abersytwyth Ysgol Gynradd Gymraeg Mynydd Bychan, Caerdydd Ysgol Gynradd Gymraeg Pencae, Caerdydd Ysgol Gynradd Gymraeg Pen-y-groes, Caerdydd Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Sion Norton, Pontypridd Ysgol Gynradd Gymraeg Pont-y-gwaith, Cwm Rhondda Ysgol Y Rhymni, Caerffili Ysgol Gynradd Gymraeg Sant Ffransis, Y Barri Ysgol Gynradd Gymraeg Tan yr Eos, Caerdydd Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail, Rhondda Cynon Taf Ysgol Gynradd Gymraeg Trelyn, Pengam Ysgol Gynradd Gymraeg Tyderwen/Cynwyd Sant, Maesteg Uned Risca, Gwent Ysgol Y Dderwen, Caerdydd Ysgol Gynradd Gymraeg Y Ferch o’r Sger, Porthcawl Ysgol Y Wern, Caerdydd Ysgol Ynys-lwyd, Aberdar Ysgol Gymradd Gymraeg Ynys-wen, Treorci

Cyflwyno'r Awdur(on)

Huw Thomas

Mae Huw Thomas yn gyn-bennaeth ar ysgolion cyfun cyfrwng Cymraeg ac yn Aelod Cysylltiol o'r Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Colin Williams yn Athro Ymchwil ac ef yw Cyfarwyddwr yr Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.

Darllen mwy