UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Cardiganshire County History Volume 2

Medieval and Early Modern Cardiganshire

Golygydd(ion): Geraint H. Jenkins Richard Suggett Eryn Mant White

Iaith: Saesneg

Cyfres: The Cardiganshire County History

Medi 2019

Clawr Caled - 9781786834522 eLyfr - epub - 9781786834546 eLyfr - mobi - 9781786834553 eLyfr - pdf - 9781786834539

Am y llyfr

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Geraint H. Jenkins

Mae Geraint H. Jenkins yn Athro Emeritws ac yn Uwch Gymrawd Mygedol yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd.

Darllen mwy

Richard Suggett

Darllen mwy

Eryn Mant White

Darllen mwy