UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Casglu Darnau’r Jig-so

Theori Beirniadaeth R.M. (Bobi) Jones

Awdur(on): Eleri Hedd James

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Beirniadaeth Lenyddol Llyfrau Cymreig

Cyfres: Y Meddwl a’r Dychymyg Cymreig

Tachwedd 2009304 tudalen216x138mm

Clawr Meddal - 9780708322468 eLyfr - pdf - 9780708322475

Am y llyfr

Y mwyaf gwreiddiol a thoreithiog o’n beirniaid llenyddol yw R. M. Jones, a ddisgrifiwyd yn ddiweddar fel yr unig feirniad o statws Ewropeaidd sy’n ysgrifennu yn Gymraeg. Er ehangder a gwreiddioldeb gyrfa lenyddol ac academaidd Bobi Jones, prin fu’r sylw a roddwyd i’w waith ar lefel genedlaethol na rhyngwladol. Ymgais yw’r gyfrol hon, felly, i unioni’r cam.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Eleri Hedd James

Darllen mwy