UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Creithiau

Dylanwad y Rhyfel Mawr ar Gymdeithas a Diwylliant yng Nghymru

Golygydd(ion): Gethin Matthews

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Hanes Llyfrau Cymreig

Cyfres: Y Meddwl a’r Dychymyg Cymreig

Gorffennaf 2016336 tudalen

Clawr Meddal - 9781783168927 eLyfr - epub - 9781783168941 eLyfr - mobi - 9781783168958 eLyfr - pdf - 9781783168934

Am y llyfr

Er gwaethaf pwysigrwydd canolog y Rhyfel Mawr yn hanes modern Cymru, prin iawn yw’r gweithiau academaidd sy’n olrhain dylanwad maleisus a phellgyrhaeddol y rhyfel ar ddiwylliant a chymdeithas yng Nghymru. Amcan y gyfrol hon yw dechrau ar y gwaith o unioni’r cam mewn gwaith sy’n cynnwys cyfraniadau gan nifer o ysgolheigion disglair i’n cynorthwyo i ddeall yn well sut newidiodd y byd Cymreig am byth yn sgil digwyddiadau 1914–18, gan olrhain datblygiadau yng nghymdeithas a diwylliant Cymru o’r cyfnod cyn y rhyfel hyd at y presennol.


Dyfyniadau

‘Dyma gyfrol hynod o ddiddorol sy’n bwrw golwg dros amrywiaeth o agweddau ar hanes Cymru a’r Rhyfel Byd Cyntaf mewn ffyrdd cyffrous ac arloesol. Gwneir cyfraniad aruthrol o bwysig i’n dealltwriaeth o hanes a diwylliant Cymru yn y cyfnod, ac mae’r gyfrol yn fodd priodol iawn o nodi canmlwyddiant y rhyfel.’
- Dr Steve Thompson, Prifysgol Aberystwyth

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Gethin Matthews

Mae Gethin Matthews yn Ddarlithydd Hanes i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Abertawe.

Darllen mwy