UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)
Ail Gyhoeddiad

Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru

Golygydd(ion): Meic Stephens

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Hanes Llyfrau Cymreig

Tachwedd 1997800 tudalen234x156mm

Clawr Caled - 9780708313824 Clawr Caled - 9780708309155

Am y llyfr

Argraffiad newydd o gyfeirlyfr hanfodol i lenyddiaeth Gymraeg a llenyddiaeth Saesneg yng Nghymru o’r 6ed i’r 20fed ganrif, yn cynnwys pedwar cant o gofnodau newydd.

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Meic Stephens

Mae Meic Stephens yn awdur, yn olygydd ac yn newyddiadurwr ar ei liwt ei hun. Ymhlith y cyfeirlyfrau a luniwyd ac a olygwyd ganddo y mae The Oxford Companion to the Literature of Wales (1986), ac A Dictionary of Literary Quotations (1990). Mae hefyd yn gyd-olygydd ar y gyfres Writers of Wales.

Darllen mwy