UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Darganfod Celf Cymru

Golygydd(ion): Ceridwen Lloyd-Morgan Ivor Davies

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Celf a Cherddoriaeth Llyfrau Cymreig

Mai 1999176 tudalen210x148mm

Am y llyfr

Casgliad diddorol o 7 astudiaeth o amrywiol agweddau ar hanes y celfyddydau gweledol yng Nghymru gan arbenigwyr yn y maes, sef Peter Lord, Donald Moore, Megan Morgan Jones a Robyn Tomos ynghyd â’r ddau olygydd. 11 llun du-a-gwyn a 10 llun lliw.

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Ceridwen Lloyd-Morgan

Darllen mwy

Ivor Davies

Darllen mwy