UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Ffrewyll y Methodistiaid

gan William Roberts

Golygydd(ion): A. Cynfael Lake

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Crefydd Llyfrau Cymreig

Hydref 199876 tudalen216x138mm

Am y llyfr

Yr argraffiad golygedig cyntaf o anterliwt gwrth-Fethodistaidd a gyhoeddwyd yn gyntaf tua 1745-49, ynghyd â rhagymadrodd ysgolheigaidd gan y golygydd, nodiadau testunol a geirfa.

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

A. Cynfael Lake

Darllen mwy