UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Geiriadur Lladin-Cymraeg

Golygydd(ion): Huw Thomas

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Iaith ac Ieithyddiaeth Llyfrau Cymreig

Tachwedd 1979807 tudalen210x160mm

Am y llyfr

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Huw Thomas

Mae Huw Thomas yn gyn-bennaeth ar ysgolion cyfun cyfrwng Cymraeg ac yn Aelod Cysylltiol o'r Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Colin Williams yn Athro Ymchwil ac ef yw Cyfarwyddwr yr Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.

Darllen mwy