UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Geiriadur Prifysgol Cymru: 4 Vol. Set

Dictionary of the Welsh Language

Golygydd(ion): Gareth A. Bevan P J Donovan Huw Edwin Osborne

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Cymreig a Cheltaidd Llyfrau Cymreig

Rhagfyr 20043989 tudalen230x305mm

Am y llyfr

Pob cyfrol o’r geiriadur cynhwysfawr a safonol hwn yn yr iaith Gymraeg a baratoir dan nawdd Prifysgol Cymru, yn cynnwys gwybodaeth arbenigol a nodiadau manwl.

I archebu Rhannau o’r Ail Argraffiad ewch i’n tudalen Llyfrgellwyr.

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Gareth A. Bevan

Darllen mwy

P J Donovan

Roedd Patrick J. Donovan yn gyd-Olygydd Geiriadur Prifysgol Cymru ac mae'n Olygydd sawl cyfrolau rhyddiaith a cherddi.

Darllen mwy

Huw Edwin Osborne

Darllen mwy