UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Geiriadur Prifysgol Cymru: v. 4, Parts S-Z

Golygydd(ion): Gareth A. Bevan P J Donovan

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Cymreig a Cheltaidd Llyfrau Cymreig

Tachwedd 2003764 tudalen230x220mm

Am y llyfr

Y bedwaredd gyfrol a’r olaf o eiriadur cynhwysfawr i’r iaith Gymraeg, yn cynnwys gwybodaeth arbenigol a nodiadau manwl.

I archebu Rhannau o’r Ail Argraffiad ewch i’n tudalen Llyfrgellwyr.

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Gareth A. Bevan

Darllen mwy

P J Donovan

Roedd Patrick J. Donovan yn gyd-Olygydd Geiriadur Prifysgol Cymru ac mae'n Olygydd sawl cyfrolau rhyddiaith a cherddi.

Darllen mwy