UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Gramadeg Cymraeg Canol

Awdur(on): D. Simon Evans

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Ieithoedd Modern Llyfrau Cymreig

Mai 1995171 tudalen190x130mm

Clawr Caled - 9780708301494 Clawr Meddal - 9780708313183

Am y llyfr

Cyfrol yn cynnwys crynodeb o ramadeg Cymraeg Canol rhwng y deuddegfed a’r bedwaredd ganrif ar ddeg.

Cyflwyno'r Awdur(on)

D. Simon Evans

Roedd D. Simon Evans yn Athro yn y Gymraeg ac yn Ddirprwy Bennaeth yng Ngholeg Prifysgol Cymru Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan.

Darllen mwy