UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr: v. 1

Golygydd(ion): Nerys Ann Jones Ann Parry Owen

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Beirniadaeth Lenyddol Llyfrau Cymreig

Cyfres: Beirdd y Tywysogion

Ionawr 1992422 tudalen220x140mm

Am y llyfr

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Nerys Ann Jones

Graddiodd Nerys Ann Jones gydag anrhydedd yn y Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth yn 1983, a dechreuodd ar waith ymchwil ar ganu englynion Cynddelw Brydydd Mawr, gan ymuno â staff y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn Aberystwyth ddwy flynedd yn ddiweddarach.

Darllen mwy

Ann Parry Owen

Darllen mwy