UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Hanes Athroniaeth y Gorllewin

Efrydiau Athronyddol, 2001-2006

Golygydd(ion): E Gwynn Matthews

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Athroniaeth Llyfrau Cymreig

Gorffennaf 2009928 tudalen234x156mm

Am y llyfr

Dyma’r tro cyntaf i hanes athroniaeth y Gorllewin ymddangos mewn un gyfrol yn yr iaith Gymraeg. Trafodir syniadau’r athronwyr mawr, o Thales, a oedd yn byw yn y chweched ganrif Cyn Crist, hyd at Karl Popper, a fu farw yn 1994.

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

E Gwynn Matthews

Darllen mwy