UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Horror and Religion

New Literary Approaches to Theology, Race and Sexuality

Golygydd(ion): Eleanor Beal Jon Greenaway

Iaith: Saesneg

Cyfres: Horror Studies

Gorffennaf 2019224 tudalen216x138mm

Clawr Meddal - 9781786834409 eLyfr - epub - 9781786834423 eLyfr - mobi - 9781786834430 eLyfr - pdf - 9781786834416

Am y llyfr

Casgliad o ysgrifau wedi’u golygu yw Horror and Religion sy’n cynnig trafodaethau strwythuredig am achosion o wrthdaro ysbrydol a diwinyddol ym maes arswyd o ddiwedd yr unfed ganrif ar bymtheg hyd at yr unfed ganrif ar hugain. Mae’r cyfranwyr yn archwilio’r amrywiol ffyrdd y mae arswyd a chrefydd wedi rhyngweithio dros themâu hil a rhywioldeb; mae’r testunau dan sylw’n cofnodi’r ffordd y mae’r dychymyg crefyddol wedi’i ddefnyddio ar hyd datblygiad arswyd, o fodd Gothig wedi’i seilio mewn dadleuaeth ddiwinyddol i genre mwy penodol yn yr unfed ganrif ar hugain sy’n edrych ar fywyd ar ôl crefydd. Mae Horror and Religion yn canolbwyntio ar genre Arswyd a’i nodweddion sy’n ymwneud â’r corff, rhywioldeb, trawma a hil, ac mae’r ysgrifau’n trafod y ffordd y mae arswyd wedi symud y pwyslais o wrth-Gatholigiaeth a gwrth-semitiaeth i gynnwys materion hanesyddol a diwinyddol nad oes cystal dealltwriaeth ohonynt, fel ‘marwolaeth Duw’ a dadsefydlogi ysbrydol y seciwlar. Drwy wynebu achosion o wrthdaro ysbrydol mewn Arswyd, mae’r gyfrol hon yn cynnig safbwyntiau newydd ar yr hyn rydym ni’n draddodiadol yn ystyried ei fod yn arswydus.Cynnwys

Acknowledgements
Notes on Contributors
Introduction
1. ‘Headlong into an Immense Abyss’: Horror and Calvinism in Scotland and the United States – Neil Syme
2. The Blood is the Life: An Exploration of the Vampire’s Jewish Shadow – Mary Going
3. Decadent Horror Fiction and Fin-de-Siècle Neo-Thomism – Zoë Lehmann Imfeld
4. ‘Let the Queer One in’: The Performance of the Holy, Innocent and Monstrous Body in Vampire Fiction – Rachel Mann
5. More or Less Human, or Less is More Humane?: Monsters, Cyborgs and Technological (Ex)tensions of Edenic Bodies – Scott Midson
6. Horror and the Death of God – Simon Marsden
7. Aboriginal Ghosts, Sacred Cannibals and the Pagan Christ: Consuming the Past as Salvation in Wilson Harris’s Jonestown – Eleanor Beal
8. Reconfiguring Gothic Anti-Catholicism: Faith and Folk-Horror in the Work of Andrew Michael Hurley – Jonathan Greenaway
9. ‘Deliver Us from Evil’: David Mitchell, Repetition and Redemption – Andrew Tate
Bibliography
Index

Cyflwyno'r Golygydd(ion)

Eleanor Beal

Darllen mwy

Jon Greenaway

Darllen mwy