UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Iaith Lafar Brycheiniog

Astudiaeth O'i Ffonoleg A'i Morffoleg

Awdur(on): Glyn E. Jones

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Ieithoedd Modern Llyfrau Cymreig

Rhagfyr 2000

Clawr Caled - 9780708316405 eLyfr - pdf - 9781417514953

Am y llyfr

Cyflwyno'r Awdur(on)

Glyn E. Jones

Roedd Glyn E. Jones yn Uwch Ddarlithydd mewn Saesneg ac yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil y Dyniaethau, Cadeirydd Bwrdd Golygyddol New Welsh Review, ac Ysgrifenydd y Gymdeithas ar gyfer Ysgrifennu Cymreig mewn Saesneg.

Darllen mwy