UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)
Ail Gyhoeddiad

Kant and the Theory and Practice of International Right

Awdur(on): Georg Cavallar

Iaith: Saesneg

Cyfres: Political Philosophy Now

Ebrill 2020288 tudalen216x138mm

Clawr Meddal - 9781786835529

Am y llyfr

Astudiaeth gynhwysfawr o’r modd y mae theorïau gwleidyddol Immanuel Kant yngl?n â pherthynas ryngwladol, sydd wedi eu seilio ar y cysyniadau cyffredinol o hawliau, urddas a rhyddid dynol, yn cynnig fframwaith ymarferol ddibynadwy.

Dyfyniadau'...this is the most thorough account of Kant's international political theory that I have read and helps to make sense of what is a notoriously problematic aspect of Kant's practical philosophy.' Political Studies

Cyflwyno'r Awdur(on)

Georg Cavallar

Mae Dr Georg Cavallar yn addysgwr ac yn ddarlithydd yn adrannau Athroniaeth a Gwyddoniaeth Addysgol Prifysgol Fienna.

Darllen mwy