UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Llên yr Uchelwyr

Hanes Beirniadol Llenyddiaeth Gymraeg 1300-1525

Awdur(on): Dafydd R. Johnston

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Cymreig a Cheltaidd Llyfrau Cymreig

Ebrill 2014

Clawr Meddal - 9781783160525 eLyfr - epub - 9781783161379 eLyfr - mobi - 9781783161386 eLyfr - pdf - 9781783160532

Am y llyfr

Cyflwyno'r Awdur(on)

Dafydd R. Johnston

Yr Athro Dafydd Johnston yw Cyfarwyddwr y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth.

Darllen mwy