UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Llenyddiaeth Mewn Theori

Awdur(on): Owen Thomas

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Cymreig a Cheltaidd Llyfrau Cymreig

Cyfres: Y Meddwl a’r Dychymyg Cymreig

Awst 2006216x138mm

Am y llyfr

Mewn saith ysgrif wahanol i’w gilydd mae’r gyfrol hon yn cynnig golwg newydd ar lenyddiaeth Gymraeg ac yn rhoi sylw i bynciau gwleidyddol yn y Gymru sydd ohoni gan ddefnyddio’r dulliau a’r syniadau deallusol diweddaraf.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Owen Thomas

Darllen mwy