UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Lloffion Ym Maes Crefydd

Diwinyddiaeth Y Byd Cyfoes

Awdur(on): Robert Pope

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Crefydd Llyfrau Cymreig

Mai 2007250 tudalen216x138mm

Am y llyfr

Casgliad o ysgrifau ar bynciau crefyddol a diwinyddol yng nghyd-destun y byd cyfoes yw’r gyfrol hon. Y ddolen gyswllt rhwng yr ysgrifau yw eu diddordeb mewn materion cyfoes (megis y drafodaeth ar grefydd a’r sinema ac amlygrwydd ffwndamentaliaeth yn y byd) a’r defnydd o ddiffiniadau diweddar yn y maes diwinyddol.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Robert Pope

Mae Dr Robert Pope yn Ddarllenydd mewn Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr Pont Steffan, Cymru, DU.

Darllen mwy