UWP
Chwilio ISBN
Chwilio (Saesneg)
Chwilio (Cymraeg)

Llwybrau Cenhedloedd

Cyd-destunoli'r Genhadaeth Gymreig I'r Tsalagi

Awdur(on): Jerry Hunter

Iaith: Cymraeg

Dosbarthiad(au): Hanes Llyfrau Cymreig

Cyfres: Y Meddwl a’r Dychymyg Cymreig

Ebrill 2012247 tudalen

Clawr Meddal - 9780708324714 eLyfr - epub - 9781783165032 eLyfr - mobi - 9781783165049 eLyfr - pdf - 9780708324721

Am y llyfr

Mae’r llyfr hwn yn cyd-destunoli cenhadaeth Evan Jones i’r Tsalagi (Cherokee), a hynny trwy graffu ar destunau perthnasol mewn tair iaith – y Saesneg, y Gymraeg a’r iaith Dsalagi. Dehonglir hefyd y modd y trafodid brodorion America ar dudalennau gwasg Gymraeg yr Unol Daleithiau. Awgrymir bod y berthynas rhwng y cenhadwr Cymreig hyn a’r genedl frodorol yn stryd ddwyffordd: os oedd y Cymro hwn yn dylanwadu ar y brodorion, roedd diwylliant a bydolwg y Tsalagi yn dylanwadu arno yntau hefyd. Wrth drafod y prosesau hyn, defnyddir y ‘feirniadaeth frodorol’ a arloesid yn ddiweddar gan ysgolheigion sy’n perthyn i nifer o genhedloedd brodorol America.

Cyflwyno'r Awdur(on)

Jerry Hunter

Mae'r Athro Jerry Hunter yn darlithio yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor. Mae wedi cyhoeddi nofelau i blant ac oedolion, ac enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn (2004), a Medal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol (2010).

Darllen mwy